BIAŁORUŚ - 4 dni

GRODNO – BOHATYREWICZE – WASILISZKI – NOWOGRÓDEK – LIDA – MIR – NIEŚWIEŻ – ZAOSIE

Program wycieczki

I dzień:


Fara w Grodnie

09.00 – wyjazd autokaru z Białegostoku, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej, przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Ok. 14.00 – przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie m.in.: muzeum, grób i pomnik Elizy Orzeszkowej; Zamek Stefana Batorego – stary i nowy; kościół Farny oraz kościół Bernardynów; cerkiew Kołożska z XII w.
Zakwaterowanie w hotelu (pokoje 2-osobowe z łazienkami), obiadokolacja, czas wolny, nocleg.

 

II dzień:
Śniadanie. Wyjazd do Bohatyrewicz na grób znanych z powieści E. Orzeszkowej „Nad Niemnem” Jana i Cecylii. Krótki pobyt na grobie polskich powstańców styczniowych w lesie w Bohatyrewiczach,
przejazd do Nowogródka
Po trasie krótki pobyt w Wasiliszkach – rodzinnej miejscowości Czesława Niemena, zwiedzanie zabytkowego kościoła w którym ochrzczony został Czesław Niemen, pamiątkowa tablica, muzeum w domu rodzinnym Czesława Niemena.
Przyjazd do Nowogródka, w programie zwiedzania: Muzeum Adama Mickiewicza, Kopiec Adama Mickiewicza, kościół Farny – miejsce chrztu Adama Mickiewicza i zaślubin króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską, ruiny średniowiecznego zamku – pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Krótki pobyt nad znanym z mickiewiczowskich ballad jeziorem Świteź. Jezioro do dnia dzisiejszego jest jednym z najczystszych jezior Białorusi.
Przejazd do Lidy, zakwaterowanie w hotelu (pokoje 1 i 2-osobowe z łazienkami), obiadokolacja, nocleg.


Dworek Mickiewiczów

III dzień:
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi, który został zaliczony do zabytków kultury światowej UNESCO.
Przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 70 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów - zwiedzanie, Ratusz.
Przejazd do Zaosia – miejsce urodzenia A. Mickiewicza, zwiedzanie rekonstrukcji zabytkowego dworku rodziny Mickiewiczów
Powrót do Lidy, obiadokolacja, nocleg.


Zaosie

IV dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie Lidy – zamek średniowieczny, zabytkowy kościół oraz inne zabytki Lidy, czas wolny na zakupy.
Przejazd na przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka, przekroczenie granicy białorusko-polskiej.
Przyjazd do Białegostoku we wczesnych godzinach wieczornych.

Terminy.


Świadczenia:


Cena: 1150 PLN

Cena nie obejmuje:

Ewentualna dopłata do pokoju 1-osobowego: 100,00 PLN

Zobacz też:

Program trzydniowej wycieczki na Białoruś.

Propozycje wycieczek na Białoruś dla grup zorganizowanych (od 1 do 4 dni): Białoruś, wycieczki dla grup.